Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplexní poradenské služby.

M&A (akvizice a fúze)

V rámci akvizice a fúze bereme zřetel jak na ekonomický aspekt transakce, tak na aspekt právní a daňový.

Finanční poradenství a controlling

Navrhneme systém řízení cash flow a controllingu a realizujeme implementaci.

Krizové řízení

Podnik v krizi vyžaduje zcela jiný přístup než podnik, který vykazuje finanční zdraví.

Podnikové poradenství

Komplexní servis včetně právního, daňového a účetního poradenství.

Poradenství pro orgány společnosti

Spolupráce v oblasti organizačně-právních činností pro orgány společnosti.

Vedení účetnictví

Vedení agendy podvojného účetnictví, účetní poradenství, komunikace s finančními úřady, auditory a další činnosti.

Správa majetku

Nabízíme odbornou a komplexní správu majetku nebo jeho části.

Likvidace společnosti

Nabízíme komplexní a bezstarostné zajištění zrušení společnosti a profesionální výkon funkce likvidátora.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplexní poradenské služby v oblasti práva, daní, účetnictví a finančního controllingu.

Jsme asociovaným partnerem skupiny KODAP, daňové a účetní organizace.

Jsme součástí mezinárodní poradenské, auditorské a právní skupiny ETL: European Tax & Law.

©2014-2024 QUIN.cz tiráž mapa stránek